یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

سلام

من بعد از چهار سال دارم این پست رو میذارم 

هنوزم کسی به وبلاگ سرمیزنه؟؟؟؟؟؟

نوشته شده توسط رضا در 22:47 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۲

قاصدک

خداوندا بگو بر من تو راز قاصدک ها را

بکن آسان کنون برمن تو حل این  معما را

نوشته شده توسط رضا در 16:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۳

روزگار

سخت   اگر   میگذرد    روزگار          سختی اش ازتوست نه ازروزگار

جام می و باده که در خانه هست          صبر  چرا؟  مست شو ای  هوشیار

نوشته شده توسط رضا در 21:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۹

حرف دل

حرف دل اگر خواهی"در سر نشود  پیدا        پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

ابیات زلالی که خوانده نشد است هرکز        پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

اندیشه مکن شاعر  کان  دفتر  شعر تو         پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

نوشته شده توسط رضا در 22:57 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰

هوای خانه

بانگ رفتن آمد و این دل هوای خانه کرد

قصد  ماندن دارد و باز تو  را بهانه کرد

گوییا  هرگز  نباشد  رفتنم   بی  تو  روا

صبح هنگام طلوع خورشید استخاره کرد

نوشته شده توسط رضا در 17:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۳۰

.........

دلم مست است و

خراب است و

دمی دل نکند از تو

نوشته شده توسط رضا در 15:5 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۴/۱۹

مادر

توخوبی توعاشقی تومحرمی

توخواندنی ترین کتاب عالمی

تو قطره ای زمهر او بر زمین

به زیر پای تو بهشت برین

نوشته شده توسط رضا در 13:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۸۷/۰۲/۰۳

مهر خدا

خداوندا  چه  گویم  از  محبت  های  تو

                             آن همه لطف وعنایت آن کرامتهای تو

گویمت من ای خداشرمنده ام ازکرده ام

                             گویی ای بنده همین است کارماوکارتو

کارتوباشد گناه وزان پس اش شرمندگی

                             کار  ما  باشد  پناه  و بخشش  افعال تو

کار تو باشد نمازو روزه ای بهرصواب   

                             کار  ما  باشد  فزونی  دادن  پاداش  تو

کار تو باشد  نیایش   بهر   رفع  حاجتی

                             کار ما  باشد  صفا  و  لذت از دیدار تو

کار تو باشد حساب روزی  فردای  خود

                             کار ما  باشد اتای رزق روز و سال تو

کار تو باشد  حراس  از  آتش  قهر  خدا

                             کار ما  باشد حذر از اذیت  و آزار  تو

کار تو باشد به هررو توبه و عهدو قرار  

                             کار ما  باشد قبول توبه ی  صد بار تو

کار تو باشد گله  از  سختی این روزگار

                             کار ما  باشد  تبسم  از  چنین  پندار تو

هرچه باشد کارتو ور هر کجا ماوای تو    

                             این  بدان کاخر  منم  بیننده ی اعمال تو

      

نوشته شده توسط رضا در 23:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۱۳۸۶/۰۷/۱۲

مهتاب

مهتاب در بیکران میرود زدست

 

کاش بودی ای مه آینه به دست

 

بس که نیامدی شب فرا موشم شده

 

شدم همبازی مردم آفتاب پرست

 

کاش در برم بودی تامی گفتمت

 

که چها ماندو چه چیز ها شکست

 

وقتی تو رفتی غمت ماند در دلم

 

نتنها دلم تمام وجودم شکست

 

نه راهی که طی کنم تا رسم به تو

 

نه دری که قفلش را بتوان شکست

 

غزلگووغزل خوان همه جا مانده اند

 

سر خط اول قلم ها به دست

 

مهتاب در بیکران رفت زدست

 

تو نبودی ای مه آیینه به دست

نوشته شده توسط رضا در 16:49 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۶/۲۸

132

 

دلم راعاشق ووابسته گردان          بند  بند  و مرا بنده  گردان

 

افسار دلم  بگير  در دست           هرطرف خواهي آنراگردان

   

يك ارباب رانوكري بهتر           تا  نوكر  نوكران  سرگردان

 

ساغي يك جام ندارم بيشتر        گر تواني  آن  را  پر  گردان

نوشته شده توسط رضا در 17:23 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۱۳۸۶/۰۶/۰۵

تنها

در میان تنها شدگانم و با مردگان همسایه
نوشته شده توسط رضا در 19:54 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۱۳۸۶/۰۴/۱۲

وقت آن رسیده است که کتابهارا بر بندیم و پاشنه ها را ور بکشیم
نوشته شده توسط رضا در 17:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه ۱۳۸۶/۰۳/۱۶

سلامی چو بوی گند جدایی
نوشته شده توسط رضا در 3:20 |  لینک ثابت   • 

جمعه ۱۳۸۶/۰۳/۰۴

چه ساده

ببین چه ساده رفتی

ببین چه ساده شکستم

ببین چه ساده یک عمر دنبال تو گشتم

نوشته شده توسط رضا در 22:29 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه ۱۳۸۶/۰۲/۳۰

صدا

در اندرون من خموش      صدایی میرسد به گوش

صدا صدای تازه ایست      صدا صدای رفتنه

صدا صدای رفتن و          از همه کس بریدنه

صدا صدای گفتن و        حر فای خوب شنیدنه

نوشته شده توسط رضا در 1:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه ۱۳۸۶/۰۱/۳۰

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است
نوشته شده توسط رضا در 15:42 |  لینک ثابت   • 
 
به این سایت رای دهید