یکشنبه 1390/03/22

قاصدک

خداوندا بگو بر من تو راز قاصدک ها را

بکن آسان کنون برمن تو حل این  معما را

نوشته شده توسط رضا در 16:25 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1389/12/03

روزگار

سخت   اگر   میگذرد    روزگار          سختی اش ازتوست نه ازروزگار

جام می و باده که در خانه هست          صبر  چرا؟  مست شو ای  هوشیار

نوشته شده توسط رضا در 21:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1389/10/29

حرف دل

حرف دل اگر خواهی"در سر نشود  پیدا        پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

ابیات زلالی که خوانده نشد است هرکز        پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

اندیشه مکن شاعر  کان  دفتر  شعر تو         پنهان شده در قلب است در عقل مجوی آنرا

نوشته شده توسط رضا در 22:57 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1389/06/30

هوای خانه

بانگ رفتن آمد و این دل هوای خانه کرد

قصد  ماندن دارد و باز تو  را بهانه کرد

گوییا  هرگز  نباشد  رفتنم   بی  تو  روا

صبح هنگام طلوع خورشید استخاره کرد

نوشته شده توسط رضا در 17:56 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1388/08/30

.........

دلم مست است و

خراب است و

دمی دل نکند از تو

نوشته شده توسط رضا در 15:5 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1387/04/19

مادر

توخوبی توعاشقی تومحرمی

توخواندنی ترین کتاب عالمی

تو قطره ای زمهر او بر زمین

به زیر پای تو بهشت برین

نوشته شده توسط رضا در 13:58 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1387/02/03

مهر خدا

خداوندا  چه  گویم  از  محبت  های  تو

                             آن همه لطف وعنایت آن کرامتهای تو

گویمت من ای خداشرمنده ام ازکرده ام

                             گویی ای بنده همین است کارماوکارتو

کارتوباشد گناه وزان پس اش شرمندگی

                             کار  ما  باشد  پناه  و بخشش  افعال تو

کار تو باشد نمازو روزه ای بهرصواب   

                             کار  ما  باشد  فزونی  دادن  پاداش  تو

کار تو باشد  نیایش   بهر   رفع  حاجتی

                             کار ما  باشد  صفا  و  لذت از دیدار تو

کار تو باشد حساب روزی  فردای  خود

                             کار ما  باشد اتای رزق روز و سال تو

کار تو باشد  حراس  از  آتش  قهر  خدا

                             کار ما  باشد حذر از اذیت  و آزار  تو

کار تو باشد به هررو توبه و عهدو قرار  

                             کار ما  باشد قبول توبه ی  صد بار تو

کار تو باشد گله  از  سختی این روزگار

                             کار ما  باشد  تبسم  از  چنین  پندار تو

هرچه باشد کارتو ور هر کجا ماوای تو    

                             این  بدان کاخر  منم  بیننده ی اعمال تو

      

نوشته شده توسط رضا در 23:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 1386/07/12

مهتاب

مهتاب در بیکران میرود زدست

 

کاش بودی ای مه آینه به دست

 

بس که نیامدی شب فرا موشم شده

 

شدم همبازی مردم آفتاب پرست

 

کاش در برم بودی تامی گفتمت

 

که چها ماندو چه چیز ها شکست

 

وقتی تو رفتی غمت ماند در دلم

 

نتنها دلم تمام وجودم شکست

 

نه راهی که طی کنم تا رسم به تو

 

نه دری که قفلش را بتوان شکست

 

غزلگووغزل خوان همه جا مانده اند

 

سر خط اول قلم ها به دست

 

مهتاب در بیکران رفت زدست

 

تو نبودی ای مه آیینه به دست

نوشته شده توسط رضا در 16:49 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1386/06/28

132

 

دلم راعاشق ووابسته گردان          بند  بند  و مرا بنده  گردان

 

افسار دلم  بگير  در دست           هرطرف خواهي آنراگردان

   

يك ارباب رانوكري بهتر           تا  نوكر  نوكران  سرگردان

 

ساغي يك جام ندارم بيشتر        گر تواني  آن  را  پر  گردان

نوشته شده توسط رضا در 17:23 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه 1386/06/05

تنها

در میان تنها شدگانم و با مردگان همسایه
نوشته شده توسط رضا در 19:54 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه 1386/04/12

وقت آن رسیده است که کتابهارا بر بندیم و پاشنه ها را ور بکشیم
نوشته شده توسط رضا در 17:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه 1386/03/16

سلامی چو بوی گند جدایی
نوشته شده توسط رضا در 3:20 |  لینک ثابت   • 

جمعه 1386/03/04

چه ساده

ببین چه ساده رفتی

ببین چه ساده شکستم

ببین چه ساده یک عمر دنبال تو گشتم

نوشته شده توسط رضا در 22:29 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه 1386/02/30

صدا

در اندرون من خموش      صدایی میرسد به گوش

صدا صدای تازه ایست      صدا صدای رفتنه

صدا صدای رفتن و          از همه کس بریدنه

صدا صدای گفتن و        حر فای خوب شنیدنه

نوشته شده توسط رضا در 1:59 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه 1386/01/30

مولا علی (ع) می فرمایند: بشنو و بفهم و باور کن و بعد به کار ببند، که ارزش انسانی همین است
نوشته شده توسط رضا در 15:42 |  لینک ثابت   • 

شنبه 1386/01/11

با عرض سلام

ميخواستم به چند نكته درباره قرآن در عصر جديد اشاره كنم.

براستي ايا ما از قرآن همان طو ركه پيامبر اكرم(ص) سفارش فرمودند استفاده ميكنيم .

موارد استفاده از قرآن در عصر جديد:

1-     استفاده از قرآن براي شركت در مسابقات قرآني.متاسفانه امروزه باب شده كه در سراسر كشور با هزينه هاي گزاف ودعوت از ميهمانان خارجي مسابقات قراني بر پا ميشه ودر نهايت جوايزي داده ميشودوتمام.

2-     استفادههاي تشريفاتي از قرآن.بسيار ديده ايم كه افراد براي بدرقه مسافر يا براي ورود به خانه چديداز قرآن استفاده ميكنند.

3-     استفاده از قرآن در مراسم عروسي.همه ديده ايم كه زن وشوهر بر سر سفره عقد قرآن به دست ميگيرندوبه طور نمادين عروس به آيات قرآن نگاه ميكند.

4-     استفاده در مراسم عزا داري. در خانواده ازقرآن هيچ استفاده ايي نمي شود تا اينكه يكي از اعضاي خانواده فوت كندوقرآن به روي سينه او بگذارندو.....

آيا به راستي ازقرآن فقط همين استفاده هاروميتوان كرد.

در رابطه با استفاده از قرآن ايات وروايات بسياري است كه در اينجا به مواردي از آنها اشاره ميكنم.

امام علي (ع): قرآن دواست .

-         قرآن شفاست. قرآن كتابي است كه هيچ بيماري از آن بر نمي خي زد وبد ترين بيماريها بيماري دل است.

امام صادق (ع):زماني ميرسد كه مردم حروف قرآن را به خوبي رعايت مكنند اما حدود آن را رعايت نميكنند.

در اين باره سخن بسيار است فقط اين را بگويم كه گاهي اوقات ماميتوانيم با عمل كردن به يك آيه از قرآن صواب هزاران ختم قرآن را به دست آوريم.

 

ياحق.

نوشته شده توسط رضا در 16:24 |  لینک ثابت   • 
 
به این سایت رای دهید